Gedraagt uw kind zich anders dan andere kinderen en begrijpt hij anderen niet?

Wordt uw kind niet voldoende begrepen door anderen om hem heen?

Merkt uw kind dat hij anders is en begrijpt hij niet hoe dat komt?

Heeft de leerkracht moeite met het aansturen of begeleiden van uw kind?

Als gedragsspecialist weet ik hoe gedrag een essentieel onderdeel is van de ontwikkeling van uw kind. Moeilijkheden in gedrag kunnen bijvoorbeeld interactieproblemen of informatieverwerkingsproblemen zijn. Ook kunt u denken aan sociaal-emotionele aspecten zoals faalangst, negatief zelfbeeld, gepest worden of pesten, angsten hebben, depressief zijn en agressief zijn. Gedragsproblemen kunnen worden voorkomen door onder andere specifieke aandacht voor sociaal–emotioneel leren, heldere afspraken en verwachtingen en positieve omgangsvormen. Personen met autisme en hun dierbaren kunnen baat hebben bij Brain Blocks, een psycho-educatiemiddel dat het mogelijk maakt om met iedereen over autisme te praten.

Meestal lukt het de leraar prima om een goede manier van werken te vinden met zijn klas als geheel en met zijn leerlingen afzonderlijk. Maar soms zijn er kinderen die 'onbestuurbaar' lijken, die lastig te benaderen zijn en waarbij de gebruikelijke tips en trucs niet werken. Een gedragsspecialist is getraind in het vinden van de 'handleiding' bij deze kinderen. Ik vind gedegen oplossingen die ervoor zorgen dat het kind zich in de schoolse situatie weer verder kan ontwikkelen.

Om concreet over gedrag te praten maken we gebruik van de oplossingsgerichte werkwijze. Hiervoor worden enkele hulpmiddelen gebruikt om de huidige situatie en de gewenste situatie helder te krijgen. Door het stellen van de juiste vragen, het bieden van begeleiding en het uitvoeren van de antwoorden op de vragen kan tot een oplossing gekomen worden. 

 

 

 

Brain Blocks

 

 

Wanneer er een vermoeden van autisme of aanverwante problemen is, kan ik uw kind en zijn omgeving begeleiden met behulp van Brain Blocks. Dit is er voor kinderen, jongeren en volwassenen (met of zonder verstandelijke beperking) met (een vermoeden van) autisme.

Brain Blocks wordt vaak ingezet als psycho-educatiemiddel (=voorlichting aan betreffende en betrokken personen) om één beeld en één taal te creëren over autisme. Daardoor is het makkelijker om met een persoon met autisme en anderen in zijn omgeving, over autisme en de gevolgen daarvan te communiceren.
 
Brain Blocks draagt bij aan het bewustwordings- en acceptatieproces van mensen met autisme. Dit gebeurt door de twee hoofden die in de Brain Blocks-doos zitten. Het ene hoofd is van iemand zonder autisme en het andere hoofd is van iemand met autisme. Met deze hoofden en de andere materialen wordt inzichtelijk gemaakt hoe beide breinen werken.
 
De informatieverwerkingsstoornis en de contactstoornis komen beide aan bod. Omdat het flexibel van opzet is, kunnen de relevante thema’s gebruikt worden. Brain Blocks maakt praten over autisme makkelijker voor iedereen. Brain Blocks is er ook voor ouders, broertjes, zusjes, grootouders, vriendjes, klasgenootjes enz. En dit is zowel thuis als in andere leefomgevingen toe te passen. Door Brain Blocks wordt communiceren makkelijker en ontstaat er meer begrip naar elkaar.

 

 AGENDA TIP:
Lezing: executieve functies en hoogbegaafdheid.
Datum: woensdag 29 november 2017 aanvang: 20:00u 
Plaats: Basisschool de Krommen Hoek te Son en Breugel
meer info: https://pharosnl.nl/events/lezing-executieve-functies-en-hoogbegaafdheid/

 

Executieve functies en leren leren


Heeft uw kind moeite met aanpassen als plannen door onvoorziene omstandigheden veranderen?
Vergeet uw kind regelmatig iets mee te nemen of iets te doen wat afgesproken was?
Kan uw kind opdrachten of gegeven instructies niet onthouden?
Heeft uw kind moeite met prioriteiten stellen of een plan maken en volgen?


Executieve functies zijn de regelfuncties van de hersenen. Zij maken het mogelijk om je gedrag goed te organiseren, zodat je op tijd bent op school bent, je zelfstandig je kamer op kunt ruimen, kunt plannen wanneer je huiswerk maakt, kunt focussen op belangrijke zaken en kunt leren van feedback. Deze functies zijn zeker van belang op school: starten met een taak, weten wat eerst moet en wat daarna, (huiswerk) kunnen plannen, aandacht kunnen vasthouden, en nog veel meer. Deze vaardigheden kan een kind aanleren en juist leren gebruiken ter bevordering van schoolresultaten en zijn welzijn.

Executieve functies vormen de basis van elke ontwikkeling. Wanneer deze functies niet aangesproken worden bij een kind, zal het kind deze ook niet ontwikkelen waardoor hij minder zelfvertrouwen krijgt en denkt ‘het toch niet te kunnen’. Hierdoor kunnen frustraties en zorgen toenemen.Het trainen van executieve functies is van belang voor zelfredzaamheid en een zelfstandig leven. En zeker van belang voor het goed functioneren op school: gaan beginnen met een taak wanneer de leerkracht dit zegt, kunnen onthouden wat de opdrachten zijn, je aandacht kunnen focussen op je werk, weten waarmee je moet beginnen en wat daarna komt, je werk kritisch na kunnen kijken en niet te emotioneel reageren op (de in houd van) de taak. Hiervoor is het werken met concrete complimenten de basis. Daarnaast zijn er allerlei oefeningen die ik met het kind uitvoer om deze functies te trainen. Tijdens de intake vraag ik u een vragenlijst over uw kind en zijn executieve functies in te vullen, zodat we weten waarop we ons gaan richten.

 

Executieve functies trainen

 

Het trainen van executieve functies is van belang voor zelfredzaamheid en een zelfstandig leven. En zeker van belang voor het goed functioneren op school: gaan beginnen met een taak wanneer de leerkracht dit zegt, kunnen onthouden wat de opdrachten zijn, je aandacht kunnen focussen op je werk, weten waarmee je moet beginnen en wat daarna komt, je werk kritisch na kunnen kijken en niet te emotioneel reageren op (de in houd van) de taak. Hiervoor is het werken met concrete complimenten de basis. Daarnaast zijn er allerlei oefeningen die ik met het kind uitvoer om deze functies te trainen. Tijdens de intake vraag ik u een vragenlijst over uw kind en zijn executieve functies in te vullen, zodat we weten waarop we ons gaan richten.

 

Kijk voor meer info op:

  http://www.brainblocks.com/