REMEDIAL TEACHING

HOOGBEGAAFD

TRAINING "IK LEER LEREN"


Heeft uw kind moeite met het maken van rekenopdrachten?

Heeft uw kind moeiten met het leren van de spellingsregels?
Is begrijpend lezen moeilijk voor uw kind?
Scoort uw kind niet voldoende op de halfjaarlijkse cito toetsen?
Of is uw kind slimmer dan andere kinderen maar lukt 1 specifiek vak niet?
Is uw kind slim en kundig in het maken van schoolopdrachten, maar faalangstig?
Heeft uw kind door ‘compacten en verrijken’ hiaten opgelopen?


Elk kind leert op een andere manier en heeft het recht om het beste uit zichzelf te halen. Ik help uw kind met de basisvaardigheden, zoals het goed begrijpen en kunnen toepassen van rekensommen en spellingregels. Natuurlijk help ik ook bij andere vakken zoals begrijpend lezen, dat van essentieel belang is voor alle lessen. Ik leer uw kind bruikbare strategieën aan en inzicht in de toepassing ervan. Het kan ook zijn dat uw kind het goed doet in de klas, maar minder goed presteert tijdens de halfjaarlijkse citotoets. Of dat uw kind dyslexie of dyscalculie heeft of hoogbegaafd is, of een combinatie daarvan. Ook daarbij kan ik uw kind helpen.

REMEDIAL TEACHING

HOOGBEGAAFD

TRAINING "IK LEER LEREN"