Hoogbegaafd

 

Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Het is meer dan intelligentie, want ook persoonlijkheidskenmerken (bijvoorbeeld creativiteit en perfectionisme) spelen een rol. Wanneer er een vermoeden van hoogbegaafdheid is, zijn er al een aantal kenmerken zichtbaar zowel thuis als op school. Enkele kenmerken kunnen zijn: snel van begrip, hoog leertempo, grote leer- en denkstappen, verworven kennis goed toepassen, sterk rechtvaardigheidsgevoel, bevraagt regels en faalangst.


Naast bovengenoemde 'hoofdkenmerken' zijn er ook 'hartkenmerken' van hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafde kinderen ervaren het leven op een andere manier. Hoogbegaafde kinderen hebben veel fantasie, vinden graag dingen uit, verzinnen eigen spelletjes, voelen emoties in hun lichaam, voelen veel, houden niet van kabaal of fel licht. En zo zijn er nog meer hartkenmerken als; houden niet van stilzitten, moeite met onderscheid tussen werkelijkheid, praten vaak veen en snel en hebben een levendige fantasie. Het zijn kenmerken, het hoeft dus niet aanwezig te zijn. Echter wanneer het hart niet in balans is, zit een kind niet lekker 'in zijn vel'. Dat kan een belemmering zijn voor ontwikkelingen van het kind. Voor het zelfbeeld van kinderen is het belangrijk dat het hart in balans is.

Het kan zijn dat rekenen, lezen of spelling makkelijk is voor een kind. Vaak hoor je een kind dan zeggen: “ik weet het gewoon” en maakt hij de opdrachten foutloos. Een kind dat (hoog)begaafd is, komt voor diverse uitdagingen te staan: het geheugen, samenwerken, de motivatie, de frustratietolerantie, en het wegwerken van hiaten. Ook andere factoren kunnen van invloed zijn op de prestaties, zoals motivatie en doorzettingsvermogen.

Tijdens remedial teaching kan het kind hulp krijgen om te excelleren en deze uitdagingen aan te gaan. Ook wanneer er een vermoeden van onderpresteren is, kan ik daarbij begeleiding bieden en vaardigheden aanleren. Zodanig dat de cognitieve mogelijkheden benut kunnen worden.

De ontwikkeling van de executieve functies is belangrijk zodat het doel en het gedrag van het kind overeenkomen. Over executieve functies kunt u meer lezen onder het tabblad 'executieve functies'.