Specifieke vorm van hulp


Remedial teaching is een specifieke vorm van hulp voor kinderen die moeite hebben met een vakgebied op school. Remedial teaching kan gegeven worden aan kinderen in alle onderwijsniveaus en in alle onderwijssoorten. De remedial teacher screent, begeleidt/behandelt en traint een kind zodat hij zich competent voelt, ervaart wat hij kan en daar gebruik van maakt en (op een andere manier) cognitieve vorderingen boekt. Ik heb meerdere mogelijkheden tot mijn beschikking om uw kind te leren wat nodig is.

Als er een vermoeden is van dyscalculie, dyslexie of dysorthografie kan uw kind baat hebben aan remedial teaching. Remedial teaching kan voor elk vak gegeven worden: rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen, enz.

Vakgebieden


Tijdens de rekenlessen worden eerst simpele rekensommen aangeleerd als basisvaardigheid vervolgens worden deze intensief geoefend totdat ze geautomatiseerd zijn. Hierop voortbouwend worden ingewikkeldere rekenopgaven aangeboden. De ‘simpele’rekensommen moeten dan, zondere enige moeite, als onderdeel gebruikt worden. Rekenkundig inzicht kan alleen verkregen worden als er eerst een gedegen basisvaardigheid bestaat in het automatiseren.

Begrijpend lezen is een essentieel vak op school. Het is een complexe vaardigheid die sterk samenhangt met het schoolsucces. Begrijpend lezen bestaat uit drie basisvaardigheden: technisch lezen, teksten strategisch lezen en verwerken én woordenschat.

Spelling is op de basisschool een belangrijk vak dat in moeilijkheid steeds opbouwt. Er zijn verschillende categorieën waarin spellingsregels horen zoals: luisterwoorden, weetwoorden en regelwoorden. Deze regels kunnen op diverse manieren aangeboden en geleerd worden, echter hanteert en volgt een leerkracht het door de school gekozen lesmateriaal. De kracht van remedial teaching is dat er gezocht wordt naar een passende manier van het leren van de spellingsregels voor het individuele kind.

Ik ben geregistreerd bij de LBRT, mijn lidmaatschap nummer is: 159086.