Tevens deel ik mijn kennis graag en verzorg ik trainingen aan professionals die werken met kinderen en jongeren. Naast een training kan er ook sprake zijn van het geven van advies of ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan het ontwikkelen van een gedegen beleid dat voor goede ondersteuning zorgt of ondersteuning voor een leer- en gedragsprobleem in de klas. Hierbij zal mijn aandacht vooral liggen op de vertaalslag van ‘missie en visie’ naar het praktisch uitvoeren. Want een papieren plan is goed, als het op een prettige wijze vertaald kan worden naar het “wat”, “hoe” en “waarom” in de klas. Ik werk graag op maat waarbij we samen zoeken naar de juiste vragen waarop antwoord gewenst is. Hoe een traject eruit ziet, zullen we samen ontdekken in een oriënterend gesprek.

Bij een training voor professionals kunt u denken aan het ‘verkennen, herkennen en erkennen van executieve functies’ of bijvoorbeeld ‘leerstrategieën’. Ook een studiedag of workshop over een leerstoornis en/of gedragsstoornis behoort tot de mogelijkheden.